Bereikbaarheid

(2015)

Het is inderdaad erg, maar we boffen dat het postkantoor zo mooi uitpakte. We mogen ook niet klagen over het Gebouw van K en W op de Mariaplaats. Maar toch… laatst in het Mauritshuis, bij het zien van Pieter Saenredams schilderij van de Mariakerk, moest ik ook bijna huilen. Het is waar, toen de kerk in het begin van de negentiende eeuw werd afgebroken was hij al heel erg in verval. Niettemin, wie sloopt er nu zo’n prachtig romaans gebouw?

Zijn de mensen die nu, in de 21ste eeuw, over de bebouwde omgeving beslissen voorzichtiger en verstandiger? De laatste jaren bouwden ze vooral kantoren, in zulke enorme volumes dat je je afvroeg waar ze de mensen vandaan haalden om ze te bevolken en wat al die mensen daar dan in hemelsnaam moesten doen. Nu zit de klad er in, en zoeken ze voor bestaande kantoorgebouwen andere bestemmingen. Bouwplan- nen worden op het laatste moment gewijzigd: geen kantoorbestemming, maar wonen.

Waarschijnlijk zal er in Utrecht niet zo snel nog zo’n kolossaal kantoor bijkomen als het stadskantoor, dat bij nader inzien voor de gemeente te groot is en daarom voor een deel wordt verhuurd. Voor zichzelf reserveerde de gemeente zo weinig ruimte dat ambtenaren er moeten knok- ken om een (flex)plek. Alleen op woensdag en vrijdag is er voldoende plaats. Dat wordt dus meer en meer thuis werken. Voor het publiek be- tekent het dat ambtenaren nog slechter bereikbaar zullen zijn. Want hun privénummer krijg je niet.