Bons is weer bezig

Goedgelovigheid is niet zo’n beste eigenschap. Heel wat mensen hebben zich laten wijsmaken dat de binnenstad van Utrecht door haar aanwijzing tot beschermd stadsgezicht eindelijk veilig was voor grote verkeersdoorbraken, slooppartijen, sterk uit de toon vallende nieuwbouw, enzovoort.

Uit de slaap, waarin zij zich hadden laten sussen, zijn ze gewekt door het lawaai van vallend puin. Op last van Koninklijke Bijenkorf Beheer (KBB) wordt op het ogenblik een tweede krater in de Utrechtse binnenstad geslagen. Bons (de grote baas van KBB) is weer bezig.

Behalve het ‘gat aan de Viestraat’ hebben we aan ’t eind van de maand ook een ‘gat op de Steenweg’. Een groot aantal huizen en huisjes in een gebied met een historisch gegroeide steegjesstructuur gaat tegen de grond. Volgens de letter van de wet zal het allemaal wel mogen. Maar dat b&w. door het afgeven van de sloopvergunning in strijd handelen met de bedoelingen van het beschermd stadsgezicht is duidelijk.

Bijenkorf Beheer wil op het kaalgeslagen terrein een nieuwe Hema neerzetten. Maar het bouwplan is nog niet goedgekeurd. Het ligt op het ogenblik bij de schoonheidscommissie.

De Werkgroep Herstel Leefbaarheid maakt zich erg boos over de gebeurtenissen op de Steenweg. En terecht. Want het is toch wel een ontwikkeling die vrijwel niemand anno 1976 nog voor mogelijk had gehouden. De schijn wordt in ieder geval gewekt dat voor de belangen van grote ondernemingen, zoals Bijenkorf Beheer, alle andere belangen moeten wijken.

et gebied tussen Steenweg en Oudegracht, waarin KBB aan de gang wil, heeft een hoge beschermingsgraad. Aard, type en grootte van de bebouwing moeten gehandhaafd blijven, evenals de bekapping, aldus het beschermd stadsgezicht.

Herstel Leefbaarheid: ‘Slopen zonder een goedgekeurd bouwplan is voor een zo kwetsbare structuur als die van de binnenstad geheel verwerpelijk. Het betekent een onherstelbare ingreep waardoor de mogelijkheden van de bestaande bebouwing niet meer gebruikt kunnen worden als uitgangspunt voor een nieuw plan.’

Lang tegen twee KBB-kraters aankijken wil niemand. Begin volgend jaar wil Bijenkorf Beheer op de Steenweg bouwen. Dat zou in ieder geval één gat minder zijn.

Nu b. en w. eenmaal ‘ja’ gezegd hebben tegen de kaalslag, kunnen ze moeilijk lang blijven zeuren over de bouwvergunning. Ze hebben zichzelf moedwillig onder druk gezet.

De sloop valt niet goed te praten met het argument dat de huisjes in de Lauwersteeg en het Jodenrijtje toch slecht waren. De huisjes van Bisschot in de Zakkendragerssteeg, een eindje verderop, waren ook krotten. Maar nu zien ze er weer prima uit. Niemand wil beweren dat de hele bebouwing tussen Steenweg en Oudegracht koste wat het kost had moeten blijven staan. Maar de hele zaak slopen zonder ook maar enige vorm van inspraak is wel het andere uiterste.