De Staart

Wat roep je over je af? De bewoners van de wijk De Staart in Dordrecht waren aardig tevreden met hun huizen. Toch zouden ze de keukens en nog een paar dingen graag veranderd zien en daarover gingen ze praten met hun huisbaas.

Het resultaat was dat er een machine ging draaien die vrijwel niet meer te stoppen viel. En het kwam zelfs zo ver dat de buurt naar Den Haag moest om de staatssecretaris te bidden en te smeken van de sloop van hun Staart af te zien.

Of het nu architecten, ambtenaren, opbouwwerkers of stedenbouwkundigen zijn, wie beroeps-stadsvernieuwers in de arm neemt, kan er op rekenen dat er heel wat overhoop wordt gehaald. Want ze zijn het er onmiddellijk mee eens dat de huidige toestand niet goed is, en dat er dus wat moet veranderen.

Als je zou zeggen dat het bij nader inzien misschien toch verstandiger is om op het moment alles gewoon bij het oude te laten dan kijken ze je met een verbaasde glimlach aan. Om vervolgens hun draad weer op te vatten. En voor je het weet krijg je het gevoel dat je met z’n allen in het bootje zit, en dat je eigenlijk niet meer terug kunt. Alles gaat dan eigenlijk vanzelf, zo lijkt het wel