Gedroomde voetgangersstromen

2015

Drommen voetgangers lopen straks vanaf het station Vaartsche Rijn via de Ooster- en Westerkade naar het Ledig Erf om vervolgens uit te waaie- ren over het zuidelijk deel van de Binnenstad. Zo druk wordt het zelfs dat

je nu al moet nadenken over het maken van ruimte op de stoep voor het Louis Hartlooper Complex. Grote kans dat je daar opstoppingen krijgt. Dit toekomstbeeld schetst Centrummanagement (CMU), een stichting die de Binnenstad ‘economisch gezien zo optimaal mogelijk wil laten functioneren’. Station Vaartsche Rijn, dat CMU trouwens ‘station Muse- umkwartier’ wil laten heten, geeft de Twijnstraat en omgeving een gewel- dige impuls, zo verwacht de stichting. Maar bij de argeloze burger rijst de vraag wat al die mensen daar dan gaan doen, want afgezien van Louis Hartlooper zijn er niet zo veel grote publiekstrekkers in de zuidpunt van de Binnenstad. De meeste uitstappende treinpassagiers zijn waarschijnlijk scholieren van de twee grote mbo-scholen in de Vondellaan: ROC Midden Nederland en Grafisch Lyceum. De jongelui gaan dus juist een heel andere kant op.

Natuurlijk, de Twijnstraat is een gezellige winkelstraat, maar toch ook weer niet zo uniek dat mensen er een treinreisje voor ondernemen. Cen- traal Museum en Universiteitsmuseum timmeren aardig aan de weg, dat zeker. Ondanks dat zie je er geen horden mensen naar binnen gaan. Vanuit economisch perspectief heeft de Binnenstad de makke dat er – anders dan bijvoorbeeld in het kleinere Haarlem – niet zo veel bijzondere winkels zijn. Centrummanagement kan hopen op gunstige effecten van station Vaartsche Rijn of van de Grand Départ, maar voor het functione- ren van de hele Binnenstad is vooral een gevarieerder winkelaanbod van belang. Dat krijg je alleen als de vastgoedeigenaren hun winkelhuren, die vrijwel nergens zo hoog zijn als in Utrecht, fors naar beneden bijstellen. Want met de huidige huren gaan een heleboel kleine ondernemers er onderdoor in deze tijd van veranderend consumentengedrag. Teken aan de wand: op toplocatie Oudkerkhof staan drie winkels te huur, waarvan twee al langer dan een jaar.

De leegstand is niet langer het exclusieve probleem van kleine winkel- centra in buitenwijken en dorpen, maar bedreigt nu ook het hart van grote steden. Werk aan de winkel voor CMU.