Hoogopgeleid en dus goed op de hoogte? (2017)

Hoogopgeleiden weten beter wat er in de stad speelt dan laagopgeleiden. Op een ‘mediadebat’, georganiseerd door de Utrechtse Communicatiekring, de gemeente en TivoliVredenburg, werd dat als vanzelfsprekend aangenomen.

Is het wel zo? Wat zijn hun bronnen dan? Lezen ze het AD/UN, de krant met het meeste Utrechtse nieuws? Nee, dat doen ze niet. Ze lezen alleen hun landelijke ‘kwaliteitskrant’. De plaatselijke televisie en radio, volgen ze die? Nee, ook niet. Als ze al radio luisteren is dat naar Radio 1, Radio 4 of de Concertzender. Ze weten dat RTV Utrecht bestaat, maar dat is dan ook alles.

Misschien pikken ze het lokale nieuws op uit de huis-aan-huisbladen? Helaas, dat kan niet, want ze hebben een NEE-NEE-sticker op de brievenbus.

De hoogopgeleiden doen het met DUIC, De Utrechtse Internet Courant, die elke dag een paar nieuwtjes uit de stad publiceert. Het betekent dat zij maar zeer matig geïnformeerd zijn. Slechter waarschijnlijk dan laagopgeleiden.

Klein bier

Een van de onderwerpen tijdens het debat zou de vraag zijn of de gemeente een taak heeft op mediagebied. Moet het de overheid een zorg zijn of de burger goed op de hoogte is? En zo ja, wat moet de gemeente dan doen? RTV Utrecht subsidiëren, zoals nu het geval is? Dat laatste in ieder geval niet, vond VVD-raadslid André van Schie. Media moeten zichzelf bedruipen, en als ze dat niet kunnen, pech gehad. Na afloop vroeg de Binnenstadskrant hem of dat wat hem betreft ook geldt voor wijkkranten. ‘Nee, dat niet, dat is klein bier.’

De gemeente heeft een heel bataljon beleidsadviseurs en communicatiemedewerkers in dienst (volgens Van Schie 155, van wie er naar zijn idee 150 weg kunnen), die het beleid van het college aan de man moeten brengen. Heel veel berichten in de media komen uit hun koker. Het beeld dat ze bij voortduring overbrengen, is dat B & W verstandig en voortvarend bezig zijn.

De gespreksleider gaf een man uit de zaal de gelegenheid de discussie te verengen tot een monoloog over het Rotterdamse huis-aan-huisblad De Havenloods en andere stokpaardjes. Het leidde ertoe dat verder praten over de rol van de gemeente dan maar moest gebeuren tijdens de borrel.