Kerkvolk (juni 2017, redactioneel)

Hoe laat ik ook naar bed ga, uitslapen kan ik niet meer. Op zondag staat Vroege Vogels zeker al anderhalf uur aan als overal om me heen de kerkklokken luiden. Onontkoombaar, zoals natuurlijk ook de bedoeling is.

De klokken roepen ons op ter kerke te gaan, waar we onze geloofsgenoten treffen. Maar die heb ik niet. Ik heb geen geloof. De klokken luiden niet voor mij.

Voor deze krant was ik een paar jaar terug in de Baptistenkerk in de Herenstraat. Wat mij trof was de saamhorigheid van al die aardige mensen. Wat moet het aangenaam zijn, dacht ik, om als bewoner van deze tamelijk grote, tamelijk anonieme stad op zondagmorgen zoveel mensen te treffen die zich bij je betrokken voelen.

Hoewel dus ongelovig lees ik Trouw, een christelijke krant. Ik volgde daarin de ontwikkeling van de spraakmakende gereformeerde theoloog Harry Kuitert, die op latere leeftijd tot de conclusie kwam dat de mens God geschapen heeft, en niet andersom. Hij deed er lang over, had het er moeilijk mee, en raakte in eigen kring omstreden.

Maar wanneer geloof in een zelfgeschapen god volstaat, dan opent dat perspectieven. Dan kun je je bij elke vrijzinnige kerk aansluiten. Wie weet doe ik dat nog een keer.