Kijk Mama: zonder algoritmes

Dat wonen in hoogbouw in dichte pakking gezond is, verkondigt de gemeente sinds de lancering van het plan Urban Healthy Living (UHL) in 2017. UHL gaat over de westkant van het Stationsgebied, dat vol gezet wordt met torens. Maar ook daar dichtbij, in de Merwedekanaalzône en op het Jaarbeursterrein, gaat het gebeuren. De bevolking groeit hard, er is weinig ruimte, dus wat moet je anders, is ongeveer de redenering.

Gezond wonen, wat is dat eigenlijk? Of doet dat er niet toe? ’t Klinkt in elk geval goed. En waarom zou je de gemeente dan niet napraten? Dat doen we vanzelf als we het maar vaak genoeg horen. Volgens traditionele reclame-wetten werkt immers niets zo goed als herhaling. Een bewering wordt dan langzamerhand een feit.  

De burgerij wordt momenteel uitgenodigd om mee te werken aan de Ontwikkelingsvisie Binnenstad (hoe moet de Binnenstad er over twintig jaar uitzien, etc.). De deelnemers kunnen kiezen uit allerlei thema’s. ‘Wonen’ is er niet bij. Wèl ‘gezond en duurzaam wonen’.

In het net verschenen Stegenboek van de vereniging Oud Utrecht staat dat ‘Utrecht werkt aan ‘een duurzame en gezonde stad voor de toekomst’.

Trump en de Brexit-lobby huurden het ict-bureau Cambridge Analytica in om de mensen aan hun kant te krijgen. De gemeente Utrecht bewijst dat het zonder algoritmes ook lukt.