Kleine avonturen

2006

Elke tweede zondag van de maand verlaten tegen half vier zeker honderd bewoners van de zuidelijke Binnenstad hun doorgaans niet ongerieflijke huizen om zich ergens in hun buurt te verzamelen voor een onbekend klein avontuur. Ze zijn voor twintig euro per jaar begunstiger van Gastheerschap en Cultuur, en één van de aardigheden van dat gezelschap is dat het programma tot het laatste moment een verrassing blijft.

Het kan van alles zijn: een concertje bij iemand thuis, de voorbezichtiging van een tentoonstelling, een rondleiding…

146

147

Aan de wieg van het initiatief stonden Tineke van der Wal (inmiddels overleden) en Heins Willemsen, voormalig wijkmanager Binnenstad.

Het Museumkwartier is er niet alleen voor de toeristen, maar ook voor de mensen die er wonen, vonden zij vijf jaar geleden. Vervolgens zochten ze naar een middel om die bewoners wat nader tot elkaar te brengen.

Van meet of aan was het een succes. Reclame hoefde niet te worden gemaakt. De categorie die zich bij Gastheerschap aansloot is doorgaans nogal op zichzelf. Maar zo’n maandelijks cultureel uitje op een zondag- namiddag, waarbij je soms onverwachte aspecten van je buurt leert kennen, dat valt goed. Als andere delen van de Binnenstad iets dergelijks willen opzetten dan heeft het wijkbureau wel een potje om de aanloop- kosten te dekken.

Zondag 11 december was de pandhof van het Catharijneconvent de plaats van samenkomst. Daar werd duidelijk wat de bedoeling was: huizen bekijken op de Springweg. Je mag trouwens ook het Springweg zeggen, of zelfs – met de klemtoon op de laatste lettergreep – het Springwèg. De Springwèg is ook goed, evenals ’t Springweg en ’t Springwèg.

Je kunt het dus niet verkeerd zeggen, zo vernam het gezelschap van B. Martens van Vliet, samensteller van een boek over de Utrechtse volkstaal. Van Vliet nam in het kort de geschiedenis van de straat door, vanaf de eerste eeuwen van de jaartelling tot nu toe. Hij zei dat Springweg waarschijnlijk een verbastering is van Sprincwica, zoals de straat ruim zevenhonderd jaar geleden heette. Over het heden zei hij dat er in de omgeving veel is gesloopt, maar dat de straat zelf er genadig is afgekomen. ‘Het Utrechts Monumentenfonds, andere instellingen en vooral ook particuliere bewoners hebben de Springweg gered’.