Koning Corio

2009

Drie decennia geleden gaf de gemeente de macht uit handen over het grote gebied waarop Hoog Catharijne toen woekerde. Naderhand spijt natuurlijk, ook over de veel te lage erfpacht.

Eigenaar van HC is nu Corio. Op 8 december 2008 mocht de burgerij in het Informatiecentrum Stationsgebied ‘bij- en meepraten ‘over de plannen voor de Catharijnesingel. Wat boze tongen al beweerden zag je daar: de gemeente heeft zich bij de uitbreiding van Hoog-Catharijne opnieuw

de kaas van het brood laten eten. Corio doet wat ze wil. Het werd voorgesteld als een gift van de goden: de historische singelstructuur komt terug. Twaalfhonderd meter is het stuk dat wordt ‘ingevuld’. Gemeente-ambtenaren deden hun best er iets aardigs van te maken. Problemen waren er vooral met het midden, waar Corio de singel oversteekt. In de voorlopige plannen van Corio stond een enorme overkluizing van honderd meter, met daarop allerhande bouwsels met namen als Stadskamer en Poortgebouw. De gemeente zag het niet zitten, burgers protesteerden. En nu hing daar dan het definitieve ontwerp, en wat blijkt: er is niks veranderd. Kennelijk heeft de gemeente geen enkel machtsmiddel.

(Corio heet nu Klépierre)