Moerstaal

2011

De straat als massamedium. In etalages, op gevels, op schuttingen willen winkeliers, fabrikanten en bestuurders ons van alles vertellen, respectievelijk wijsmaken. Ze spreken daarbij soms in raadselen, en bovendien steeds meer in een taal die de onze niet is. Ze verkondigen hun boodschap vaak in het Engels, soms ook in een mengelmoes van Engels en Nederlands.

Kampioen geheimschrijven is zonder meer de gemeente, die de ene keer 2013 noemt als jaar dat we elkaar in Utrecht zullen zien, dan weer 2030. In hoofdletters staat er CU bij, wat de niet-ingewijde in het sms-jargon misschien opvat als een afkorting van Centrum Utrecht. Maar zo moet je dat niet lezen; CU staat voor See You.

Zo wordt de Utrechtenaar aan wie de moderniteit een beetje voorbijgaat, vreemdeling in eigen stad. ‘Spreek je moerstaal’, zeiden ouders vroeger vermanend. Zelf doen ze dat ook niet meer.