Najaarsstorm

De mens is tot allerlei grappige dingen in staat. Hij kan machientjes laten graven op Mars, hij kan de hele wereld rechtstreeks laten zien wat er op een atletiekbaan in Montreal gebeurt. Maar de tijd stilzetten kan hij niet. En dat betekent dat alles veroudert.

Sommige dingen verouderen zelfs zo snel dat ze na vrij korte tijd al waardeloos zijn. De kaart met slechte woningen die het Nieuw Aktie Komitee Abstede (NAKA) van de gemeente gekregen heeft, is daar een voorbeeld van. Hij deugt niet meer. Heel wat woningen, die volgens de kaart slecht zijn, hebben inmiddels een opknapbeurt gehad. Andere woningen, in de tijd dat de kaart gemaakt werd nog in redelijke conditie, geven nu waarschijnlijk bij de eerste zware najaarsstorm de geest.