Voorstraat wordt beter, maar voor wie? (nov. 2018)

)jaar mei begint waarschijnlijk de opknapbeurt van de Voorstraat en de Wittevrouwenstraat, maar niet iedereen verwacht dat het een verbetering wordt. Dat de straten hoognodig moeten worden aangepakt, daarover is geen discussie. Maar er heerst twijfel over de vraag of het er straks beter wonen zal zijn. De gemeente wil de straten aangenamer maken voor bezoekers, en geeft bovendien fietsers alle ruimte. Ze krijgen in twee richtingen de hele rijbaan ter beschikking. Auto’s zijn ‘te gast’, iets wat ze nu trouwens ook al zijn, want met een auto een fietser passeren is gezien de beperkte ruimte vrijwel nergens mogelijk.

Bewoner Harry Hoogenboom: ‘Van auto’s hebben we weinig last. Ze stoppen beleefd als je als voetganger wilt oversteken, maar fietsers gaan nog weleens schelden.’

Het plan houdt in dat er geen apart fietspad richting Biltstraat meer zal zijn. De brede betonnen richel verdwijnt. Hoogenboom: ‘Dat fietspad reguleert nog een beetje. Voor mensen die de straat willen oversteken wordt het overzicht minder.’

De Voorstraat en de Wittevrouwenstraat vormen de laatste jaren geen omgeving waar je graag loopt. Op allerlei plaatsen werpen kriskras neergezette fietsen barrières op. Tussen Boothstraat en supermarkt Plus is er naast de gestalde fietsen zó weinig ruimte dat je op de stoep moet wachten tot voetgangers uit de andere richting gepasseerd zijn. Nog erger is de hoek Voorstraat/Wijde Begijnestraat. Je moet daar over de weg lopen, want de hele hoek staat vol fietsen.

Rode fietsbaan

Op de plaatjes van de situatie na herinrichting ziet alles er netjes en geordend uit: een breder trottoir met hier en daar een terrasje, een zogenaamde functiestrook van 2,2 meter tussen stoep en rijweg, en in het midden een rode fietsbaan, met fietsverkeer in twee richtingen. Maar de vrees bestaat dat het niet bij die paar terrasjes zal blijven, dat ze de neiging zullen hebben steeds groter te worden, met alle daarbij gepaard gaande overlast.

Op de functiestrook zijn plaatsen voor kortparkeerders, veertien in totaal, waarvan vier in de Wittevrouwenstraat. Op het ogenblik zijn er veertig plaatsen, waarop je net zo lang mag staan als je wilt (als je maar betaalt). Tien parkeerplaatsen verhuizen naar de Wijde Begijnestraat.

Sleutelkoning Chris van Dusschoten uit de Wittevrouwenstraat kan leven met de toekomstige situatie, mits de gemeente actief handhaaft op het kort parkeren. Dat de buslijnen 7 en 55 via de Nobelstraat gaan rijden beschouwt hij als winst voor de bewoners, maar verlies voor hemzelf. ‘Hoe meer mensen mijn zaak zien, hoe beter.’ Voor de bewoners van de Nobelstraat vindt hij het erg. ‘Arme Nobelstraat.