Westplein

Westplein

Het Westplein is helemaal geen plein, maar een asfaltwoestijn, zich uit- strekkend van Holiday Inn tot de ingang van de Daalsetunnel. Als de zon een beetje wil schijnen, zoals vandaag, zie je de lucht er trillen, net als in de Sahara. De gemeente geeft toe dat de beuk er destijds, toen het ‘plein’ werd uitgehakt uit de woonbebouwing, wel erg hard is ingezet. ‘De verkeersruimte is overgedimensioneerd’, zo heet het. En zij voegen er aan toe dat ze studeren op mogelijkheden om de barrièrewerking te verminderen.

Het Westplein, zoals het er nu nog bij ligt, vertegenwoordigt een bepaalde manier van denken over de stad. Het is een opvatting waarin kleine, eenvoudige negentiende-eeuwse arbeidershuisjes helemaal niet passen. Voor zover zij nog aanwezig waren rond het plein werden zij dan ook ‘wegbestemd’.