Woonkazerne

2015

De stad is afhankelijk van de grillen van haar bestuurders. Hun bevliegingen bepalen of een huis, een straat, een buurt blijft staan of verdwijnt, of totaal van karakter verandert.
Het is nog niet zo lang geleden dat de bestuurders vonden dat de Binnenstad ruimte moest maken voor de auto. En dus gingen hele straatwanden tegen de vlakte en werd een groot stuk singel gedempt. Halverwege (er stond bijvoorbeeld nog een doorbraak van het Domplein naar het Oudkerkhof in de planning) kwam het berouw.

In de jaren zeventig en tachtig waren er in en rond de Binnenstad veel kleine huurhuizen, doorgaans bewoond door gezinnen. Vaak waren die huizen verdeeld in vier of vijf piepkleine kamertjes, samen soms nog geen veertig vierkante meter. Bij de toewijzing gold niet de totale oppervlakte, maar het aantal kamers. Vierkamerwoningen waren voorbehouden aan een gezin van tenminste drie personen, vijfkamerhuizen aan minimaal vier personen, enz. Maar in feite waren die huizen geschikt voor hooguit twee personen. Starterswoningen zou je tegenwoordig zeggen.

Het waren de tijden van de stadsvernieuwing. Bewoners mochten zeggen wat er met hun huizen moest gebeuren. De uitkomst stond bij voor- baat vast. Want als je mensen in veel te kleine huizen vraagt wat ze willen dan zeggen ze: ‘Afbreken die zooi. Nieuwbouw’.

Het klinkt ongelofelijk, maar het heeft jaren gekost om de bestuurders ervan te doordringen dat het vooral de regels waren die niet deugden, omega replica en niet de huizen. En nu hebben we weer zoiets: de catastrofale regels die woningsplitsing en omzetting vrijwel ongelimiteerd mogelijk ma ken. Een uitgangspunt daarbij is dat er meer ruimte moet komen voor starters en studenten. Is dat wenselijk voor de Binnenstad? Een ruime meerderheid van de bewoners is al alleenstaand. Wat er nu gebeurt is dat alles vertimmerd wordt tot piepkleine eenheden of studentenkamers, niet omdat ze zo mooi passen in het gemeentebeleid, maar omdat daar- aan het meest wordt verdiend. De Binnenstad wordt op die manier één

grote woonkazerne, met tussen al die overvolle panden nog een enkel gezin dat standhoudt. De zaak terugdraaien kan niet meer, nog erger voorkomen wèl.